ayət

ə. 1) əlamət, nişan; 2) Quran surələrindəki hər bir cümlə. Ayəti-fürqan Quran ayəsi; ayətül-Kürsi ə. (Quranda) Kürsi ayəsi

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.